preprints

 1. Strzelecki, A. & Rutecka P. (2019). Featured Snippets Results in Google Web Search: An Exploratory Study. preprint (arXiv)
 2. Strzelecki, A. & Rutecka P. (2019). The snippets taxonomy in web search engines. preprint (arXiv)
 3. Strzelecki, A. (2019). A Framework for App Store Optimization. preprint (arXiv)
 4. Rizun, M. & Strzelecki, A. (2019). Knowledge Graph Development for App Store Data Modeling. preprint (arXiv)
 5. Strzelecki, A. (2019). Badania okulograficzne w wyszukiwarkach internetowych - przegląd badań. preprint (Download PDF)
 6. Strzelecki, A. (2018). Ochrona witryny internetowej przed cyberatakiem za pomocą proaktywnej detekcji Google. preprint (Download PDF)

  2019

 7. Zagała, K. & Strzelecki, A. (2019). eSports Evolution in Football Game Series. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 83(1), 54-66. DOI: https://doi.org/10.2478/pcssr-2019-0020. (Download PDF) Infona
 8. Strzelecki, A. (2019). Key Features of E-Tailer Shops in Adaptation to Cross-border E-Commerce in the EU. Sustainability, 11(6), 1589. DOI: https://doi.org/10.3390/su11061589. (Download PDF) 2017 IF: 2,075
 9. Strzelecki, A. (2019). Website removal from search engines due to copyright violation. Aslib Journal of Information Management, 71(1), 54-71. DOI: https://doi.org/10.1108/AJIM-05-2018-0108. (Download PDF) 2017 IF: 1,461
 10. Strzelecki A., Abramek E., Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2019) Adblock Usage in Web Advertisement in Poland. In: Arai K., Kapoor S., Bhatia R. (eds) Advances in Information and Communication Networks. FICC 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 887. Springer, Cham, 13-23. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-03405-4_2 (Download PDF)
 11. 2018

 12. Król, K., Strzelecki, A. & Zdonek, D. (2018). Credibility of Automatic Appraisal of Domain Names. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 127, 107-115. arxiv (Download PDF)
 13. 2017

 14. Strzelecki, A. (2017). IP Address and Autonomous System Diversification as an Important Factor for Building Google Ranking. Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 176-185. (Download PDF)
 15. 2016

 16. Strzelecki, A., Furmankiewicz, M., & Ziuziański, P. (2016). The use of management dashboard in monitoring the efficiency of the internet advertising campaigns illustrated on the example of Google Analytics. Studia Ekonomiczne, 296, 136-150. (Download PDF)
 17. Strzelecki, A., Furmankiewicz, M., & Ziuziański, P. (2016). Zastosowanie kokpitu menedżerskiego do monitorowania skuteczności internetowych kampanii reklamowych na przykładzie Google Analytics. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 92, 305-324. (Download PDF)
 18. Strzelecki, A. (2016). Zastosowania systemów analityki internetowej do analizy efektywności kanałów ruchu i handlu elektronicznego. J. Palonka, M. Pańkowska, M. Żytniewski (red.), Modele techniczno-społeczne wirtualizacji i udostępniania na żądanie zasobów IT, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice., 257-280. (Download PDF)
 19. 2015

 20. Strzelecki, A. (2015). Prosumpcja treści w społecznościach wirtualnych. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 162-179. (Download PDF)
 21. Strzelecki, A. (2015). Reklama kontekstowa. Studia Ekonomiczne, 216, 83-93. (Download PDF)
 22. 2014

 23. Strzelecki, A. (2014). System Sensor: a Practical Human-Computer Interface for People with Disabilities. Studia Ekonomiczne, 188, 226-236. (Download PDF)
 24. Strzelecki, A. (2014). Website Content Recommendations Based on the Signals from Social Networks. Scientific Publications/University of Economics in Katowice, 229-239. (Download PDF)
 25. Strzelecki, A. (2014). Google Analytics 42 panele informacyjne, cz. 1. Journal of Web Analytics, 1(1), 1-39. (Download PDF)
 26. 2013

 27. Strzelecki, A. (2013). Google AdWords Platform usage in Educational Program Erasmus Intensive Programme. Technology-driven Promotion for NGOs. Experiences Against Social Exclusions, 161-170. (Download PDF)
 28. 2010

 29. Strzelecki, A., Wałach, M. & Deja, K. (2010). Wyszukiwanie sponsorowane jako wsparcie procesu rekrutacji na studia na wydziale Informatyki i Komunikacji. Zarządzanie i Informatyka - Dylematy i kierunki rozwoju, 637-650. (Download PDF)
 30. Strzelecki, A. (2010). Zachowania użytkowników wyszukiwarki internetowej. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 122-131. (Download PDF)
 31. Strzelecki, A. (2010). Zarządzanie reputacją w wyszukiwarkach internetowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 18 , 303-310. (Download PDF)
 32. Strzelecki, A., (2010). Google Online Marketing Challenge i jego wdrożenie w programie kształcenia. E-learning w szkolnictwie wyższym–potencjał i wykorzystanie, 79-88. (Download PDF)
 33. Piesiur, T., Słaboń, M. & Strzelecki, A. (2010). Wpływ systemów e-biznesu na organizację w aspekcie mikro i makroekonomicznym w Polsce i na świecie. Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 395-406. (Download PDF)
 34. 2009

 35. Strzelecki, A. (2009). Wyszukiwanie sponsorowane jako element strategii promocji organizacji. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 99-109. (Download PDF)
 36. Strzelecki, A. (2009). Wykorzystanie platformy Google AdWords w programie kształcenia na specjalności biznes elektroniczny. E-mentor, 4, 31, 80-86. (Download PDF)
 37. Strzelecki, A., Bacewicz, T. & Ściański, M. (2009). Robot sieciowy w eksploracji internetowego systemu aukcyjnego i ocena handlu C2C w Polsce, Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 459-468. (Download PDF)
 38. 2008

 39. Strzelecki, A., Bacewicz, T. & Ściański, M. (2008). Zastosowanie robota sieciowego w analizie internetowych systemów aukcyjnych, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 351-365. (Download PDF)
 40. Strzelecki, A. (2008). Zastosowania algorytmu PageRank w wyszukiwaniu, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 347-353. (Download PDF)
 41. Strzelecki, A., Bacewicz, T. & Ściański, M. (2008). Bezpieczeństwo danych w internetowych sieciach społecznych na przykładzie portalu nasza-klasa.pl, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 355-362. (Download PDF)
 42. Strzelecki, A. (2008). Autorytatywne i eksperckie strony źródłem rzetelnych wyników w wyszukiwarkach internetowych, Informatyka dla przyszłości, 193-201. (Download PDF)
 43. Strzelecki, A. (2008). Online Auction Transactions as the Source of Information about the Quality of Sellers', Proceedings of BIR'2008 The 7th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, 324-335. (Download PDF)
 44. Strzelecki, A. (2008). Transakcje na aukcjach internetowych źródłem wiedzy o jakości usług sprzedawców. Bazy danych: Rozwój metod i technologii, 175-184. (Download PDF)
 45. Strzelecki, A., Bacewicz, T. & Ściański, M. (2008). Ocena zachowania użytkowników platformy handlu C2C na podstawie eksploracji danych i ich aktywności w internetowym systemie aukcyjnym. E-mentor, 2, 24, 76-82. (Download PDF)
 46. Strzelecki, A. & Piesiur, T. (2008). Przydział i ochrona domen internetowych. Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 473-482. (Download PDF)
 47. 2007

 48. Strzelecki, A. (2007). Rozwój reklamy w wyszukiwarkach internetowych. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 309-317. (Download PDF)
 49. Strzelecki, A. (2007). Jak przeszukujemy sieć? "Długi ogon wyszukiwania". E-mentor, 4, 21, 71-75. (Download PDF)
 50. Strzelecki, A. (2007). Legal aspects of deep links on the internet. Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology, 559-563. (Download PDF)
 51. Strzelecki, A. (2007). Analiza długiego ogona wizyt z wyszukiwarek internetowych. Technologie Przetwarzania Danych, 243-254. (Download PDF)
 52. Strzelecki, A. (2007). Budowa popularności witryny jako kryterium skutecznego pozycjonowania witryn internetowych w wyszukiwarkach, Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 377-386. (Download PDF)
 53. 2006

 54. Strzelecki, A. (2006). Pozycjonowanie witryn internetowych w wynikach wyszukiwarek internetowych. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 303-312. (Download PDF)